Kalender

Efteråret 2021

September
4.9 kl. 9-16 Netværkssamling i Forældrenetværket Autisme & Tro Øst. Kræver tilmelding. Læs mere her

6.9 kl. 19-21 Opstart af netværksgruppe for forældre til børn og unge med udviklingshandicap. Kræver tilmelding. Kontakt Karin Andersen fra LEV Furesø på k-andersen@outlook.dk

15.9 kl. 9.30-10.30 “At være pårørende – perspektiv på værdibaseret sygepleje”. Oplæg til personalet på Neonatal afsnittet på Nordsjællands Hospital. Lukket arrangement

16.9 kl. 9.30-10.30 “At være pårørende – perspektiv på værdibaseret sygepleje”. Oplæg til personalet på Neonatal afsnittet på Nordsjællands Hospital. Lukket arrangement

26.-28.9 Deltager i Landsforeningen Autismes konference, SIKON 2021 med wake-up-call om bogen “Autismemødre”

Oktober
4.10 kl. 14-16 “Frisk i Naturen” – Furesø Handicapråd er vært for inspirationsmøde for kommunens politikere, ledere og medarbejdere om at bruge naturen som medicin. Minister Lea Wermelin og Erik Sørensen fra projekt Frisk i Naturen deltager. Jeg er medvært på dagen sammen med formand for Udvalget for Social og Sundhed, Matilde Powers

5.10 kl. 17-19 “Hvad kan en netværksgruppe?” Oplæg til netværksmøde i Furesø Kommune for patient-, handicap- og pårørendeforeninger. Frivilligcenteret står som indbyder