Referencer

Forældrementor:

”Jeg mødte Dorthe på Bispebjerg, da min datter blev indlagt med meget alvorlig anoreksi. Det var en stor lettelse at møde Dorthe. Hun havde selv været igennem et lignende forløb med hendes datter, og det var så dejligt at kunne tale med en, som havde en klar fornemmelse af, hvad det vil sige at kæmpe for sin datters liv og til tider føle sig bundløs angst og magtesløs. Dorthe er et virkelig dejligt og varmt menneske, som støttede mig gennem mit livs værste mareridt.”
Mor til datter, indlagt med anoreksi

“Dorthe var min redningsplanke, da alt andet så sort ud. Hun hjalp med overblikket og kontakten til de rigtige mennesker. Dorthe har været fantastisk at tale med, da hun gav mig overblik og overskud til at kæmpe videre. Hun havde prøvet det samme som jeg, og derfor var der forståelse fra allerførste kontakt.”
Mor til datter indlagt på psykiatrisk afdeling på Bispebjerg Hospital

“Dorthe har i perioden 1.2.17 til 31.12.18 været ansat deltids som forældrementor i Børne- og Ungdomspsykatrien i Region Hovedstaden. Dorthe har primært støttet og vejledt forældre til børn og unge med spiseforstyrrelser. I perioden har Dorthe desuden været brugt i diverse høringer og arrangementer, hvor vi har haft brug for forældrenes stemme. Dorthe har særlige kompetencer indenfor skriftlig kommunikation, og er i perioden kommet med mange input til gavn for vores forældrekommunikation på centeret. Dorthes store engagement har været et positivt element i vores arbejde med recovery, forældreinddragelse og hele Peer-to-Peer tænkningen”
Tina Nørgaard Jacobsen, udviklingschef i Børne- og Ungdomspsykiatrien, Region H.

“Jeg har arbejdet som forældrementor sammen med Dorthe i psykiatrien, da hun var ansat på afsnittet for spiseforstyrrelser som forældrementor. Dorthe kender til, hvordan man som forældre kan få fornyet håb ved at få støtte og inspiration fra en, der selv har erfaringer med at være forælder til et sårbart barn. Dorthe har lige den varme og viden, som gør, at hun er den bedste guide på din rejse til at finde styrke som pårørende. Hun har mine varmeste anbefalinger.”
Nete Klinkt Holbak, forældrementor i Børne- og Ungdomspyskiatrien, Region H.

“Dorthe og jeg har haft et samarbejde gennem de seneste tre år henholdsvis i offentligt og privat regi. Dorthe mestrer at være professionel, med et nærvær og en forståelse for den enkeltes situation der er helt unik. Hun udviser en tillidsskabende adfærd og har stor erfaring og indsigt i de offentlige processer. Dorthe får mine varmeste anbefalinger.”
Camilla Hansen, psykiatrisk sygeplejerske, familieterapeut 
http://www.spisforlivet.com

”Jeg kender Dorthe som mor til en datter, der er tilknyttet behandlingsstedet Egemosegård. Her har jeg oplevet et meget fint forældresamarbejde med Dorthe. Som menneske er Dorthe meget imødekommende, tillidsskabende, nærværende og kompetent.  Jeg ved, hun har betydet meget for andre mødre til børn og unge med autisme, bl.a. mødre tilknyttet Egemosegård. Jeg giver hende derfor mine varmeste anbefalinger.”
Vibeke Andersen, leder af Egemosegård
http://www.autismeogheste.dk

Foredragsholder:

“Dorthe brændte fint igennem i vort arrangement: “Recovery-rejsen som pårørende til en psykisk sårbar”. Hun virkede autentisk i balancen mellem egne erfaringer som pårørende og den gryende professionelle erfaring som mentor.”
Leif Lindbjerg, formand for Bedre Psykiatri Lokalkreds i Høje Taastrup-Albertslund

“Dorthe kan med hjerte og ærlighed give en indsigt i, hvordan familien rammes, når familien er pårørende til en psykisk sårbar. Mentorrollen har givet Dorthe gode redskaber og værktøjer, som hun fortæller om”
Randi Kristensen, formand for SIND Lokalforening Ballerup-Furesø-Herlev

“Dorthe leverede et virkelig godt foredrag til vores medlemmer omkring “Discovery- og recoveryrejsen”. Deltagernes evaluering gav 8,5/10 og kom med kommentarer som “Dorthe var behagelig og yderst troværdig.” Vi kan varmt anbefale hendes foredrag til alle i målgruppen.”
På vegne af bestyrelsen: Peter Jensen, Landsforeningen Autisme, Kreds Vestegnen

“I foråret 2019 havde Medborgerhuset i Ringkøbing besøg af Dorthe, og vi vil gerne give hende et stort cadeau for et fortræffeligt foredrag om recovery for pårørende. Der blev lyttet intenst, og vi er sikre på, at mange fik en masse godt med hjem.”
Arne Christiansen, næstformand i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus

“På TreHusE har vi en årlig tradition med en pårørendeaften. I år havde vi valgt at bede Dorthe om at holde et foredrag med overskriften “At finde fodfæste, tro og mening som pårørende”.
Dorthe holdt et fængslende foredrag og gav et hudløst ærligt billede, hvad der sker inde i en almindelig familie, når ens barn har brug for noget sælrigt – når “livets kæde hopper af”. Dorthe gav gode bud på, hvordan man kan leve med sorg, tab og ændrede livsvilkår som forældre til et barn med handicap og støttebehov.
Foredraget var et rigtig godt afsæt til debat, sparring og erfaringsudveksling i forhold til det at være forældre eller pårørende til et handicappet barn. Det var det, vi gerne ville som bestyrelse med arrangementet. Det lykkedes!”
Steen Kaas, bestyrelsesmedlem, Bofællesskabet TreHusE