Privatlivspolitik

I følge EU Persondataforordning GPRD kan jeg oplyse, at jeg i forbindelse med udførelsen af en opgave, fx et foredrag eller mentorforløb, udbeder mig navn, adresse, telefonnummer og relevante oplysninger.
Disse oplysninger bruges udelukkende til behandling af opgaven. Informationerne gemmes så længe, det er relevant og slettes derefter.
De personoplysninger jeg får, bliver ikke på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand.
Som registreret person har man ret til at få indsigt i og gøre indsigelse imod min behandling af data samt evt. bede mig rette og slette de data, som jeg ligger inde med.

Fotos brugt på hjemmesiden sker kun i flg. forudgående aftale.

Min kontaktmail er p.t. en g-mail. Hvad Google og andre robottjenester gør med de data, de registrer, er ude af mine hænder og må stå for deres regning.

Såfremt en registreret person ønsker at klage over min behandling af vedkommendes persondata, kan det ske til:
Datatilsynet
Borgergade 28 -5.
1300 København K.

Kontaktoplysninger på dataansvarlig:
CVR nr. 40120048
Firma: Dorthe Stieper
Adresse: Grønnehaven 20, 3500 Værløse
E-mail: d.stieper@gmail.com
Mobil: 41 42 90 70