Priser

Jeg tilbyder “walk-and-talk” i naturskønne omgivelser

Mentorstøtte

 • Samtaler af 60-90 minutter varighed hos mig: 750 kr.
 • Samtaler af 60-90 minutter hos dig: 750 kr. + statens kørselstakst
 • ‘Walk-and-talk’ af 60-90 minutter: 750 kr. + kørsel
 • Rådgivning via telefon, mail, skype/facetime/signal: 750 kr. pr. time
 • Bisidder: 750 kr. pr. time + transport
 • Skriftlig hjælp: 750 kr. pr. time

Konsulentbistand

Fx til opstart af pårørendegrupper. Pris efter behov og aftale

Foredrag

 • 2 timers live foredrag: 4.000 kr. + transport
 • 1 times webinar: 3.000 kr. (+ 800 kr., hvis jeg skal stå for teknikken)
 • Foredrag om parforholdet med min mand, Peter Stieper: 5.500 kr. + transport
  (som webinar: 4.000 kr + 800 kr., hvis vi skal stå for teknikken)
 • Foredrag om bedsteforældre med Marianne Schiødt: 5.000 kr. + moms + transport
 • Foredrag om “Autismemor”, hvor en af bogens mødre deltager: Efter aftale
 • Foredrag med Camilla Hansen, kursusdage eller workshop: Efter aftale

Betingelser ved foredrag

Arrangør og foredragsholder underskriver en gensidig kontrakt-aftale. Hvis arrangør aflyser foredrag, betales et afbudsgebyr på halvdelen af foredragets pris. Hvis foredragsholder må aflyse foredrag pga. sygdom eller andet, tilbydes et erstatnings-foredrag til rabatpris.

Arrangør er ansvarlig for, at teknikken virker ved live foredrag, og evt. ved online-foredrag. Hvis arrangør står for teknikken til et webinar, skal det sikres at foredraget ikke kan optages.

Transport

Statens kørselstakst 2021: 3,44 kr. pr. km (+ evt. broafgift eller færgebillet t/r)
Ved anden transport end egen bil aftales betaling for fly- eller togrejse

Betaling

Via mobilepay til tlf.nr. 41 42 90 70
Bank overførsel til reg.nr. 5958 konto nr. 0002011215 – Faster-OIKOS Andelskasse