Om mig

Foto: Taini Stieper

Jeg hedder Dorthe Stieper. Jeg har en baggrund som journalist og kulturformidler.

Jeg er selv pårørende. Jeg har arbejdet som forældrementor i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, hvor min datter har været indlagt. Her har jeg haft samtaler og været medvandrer for forældre til indlagte børn.

I foråret 2018 tog jeg en uddannelse i ’peer-støtte’. ’Peer’ er engelsk og betyder ’ligemand’ og er blevet et kendt begreb i psykiatrien, hvor man ansætter ligestillede i form af tidligere psykiatribrugere eller pårørende som mentorer for psykisk sårbare eller deres pårørende.

I foråret 2019 tog jeg en uddannelse som mentor i tilværelsespsykologi, fordi jeg gerne vil være med til at støtte pårørende i deres ’recovery’-proces. ’Recovery’ oversættes bedst med ’at komme sig’. Det er også et begreb, der bruges i psykiatrien om den psykisk sårbares proces mod at finde fodfæste og ny mening i livet, med de begrænsninger sygdom evt. har forårsaget. Det er min påstand, at de pårørende også får rystet deres forestillinger om livet og må igennem en lignende ’recovery’-rejse.

I min fritid er jeg engageret i SIND og handicappolitisk arbejde, bl.a. som repræsentant i Danske Handicaporganisationer og Handicaprådet i Furesø Kommune, hvor jeg bor.