Konsulent

Jeg tilbyder konsulentbistand i form af:

  • Facilitering, opstart og tovholder for pårørendegrupper
  • Facilitering af arrangementer, debatter og samtaler
  • Rådgivning og sparring om hjælp og behov for pårørende såvel som børn med særlige behov og psykisk sårbarhed

Konsulentopgaver

Seneste og nuværende konsulentopgaver:

  • LEV Furesø, hvor jeg er hyret ind som konsulent til opstart af lokale forældrenetværksgrupper
  • Kristelig Handicapforening, hvor jeg er konsulent på opstart af forældrenetværket “Autisme & Tro” på Sjælland
  • Udpeget som brugerrepræsentant for Furesø Handicapråd til arbejdsgruppe om implementering af nye botilbud for bl.a. unge med autisme og psykisk sårbare i Furesø Kommune
  • Udpeget som repræsentant for Furesø Handicapråd til arbejdet med borgerinddragelse i afdækningen af pårørendes behov og dilemmaer

Reference

“Kristelig Handicapforening stiftede bekendtskab med Dorthe Stieper, da hun blev anbefalet os til en temadag for forældre, som har et barn med en diagnose indenfor autismespektret.
Dorthe kunne fortælle om egne erfaringer og samtidig dele viden og vise forståelse for andre forældre i ligenende situationer. Aftaler forud for arrangementet og selve afviklingen af temadagen var rigtig god og professionel.
Derfor var det også en oplagt mulighed for Kristelig Handicapforening at indgå et samarbejde med Dorthe i forbindelse med, at der skulle oprettes pårørendegrupper for forældre til børn indenfor ASF. Dorthe har varetaget opgaven som tovholder på den bedste måde. Både i forhold til praktiske opgaver, værtskab og facilitator. Endelig har Dorthe udarbejdet en særdeles velskrevet evaluering af projektet.”
Tove Søgaard, Landsleder i Kristelig Handicapforening