Konsulent

Jeg tilbyder konsulentbistand i form af:

  • Facilitering og opstart af pårørendegrupper
  • Facilitering af arrangementer, debatter og samtaler
  • Rådgivning og sparring om hjælp og behov for pårørende såvel som børn med særlige behov og psykisk sårbarhed

Konsulentopgaver

P.t. har jeg bl.a. konsulentopgaver for:

  • LEV Furesø, hvor jeg er hyret ind som konsulent til opstart af lokale forældrenetværksgrupper
  • Kristelig Handicapforening, hvor jeg er konsulent på opstart af forældrenetværket “Autisme & Tro” på Sjælland
  • Udpeget som brugerrepræsentant for Furesø Handicapråd til arbejdsgruppe om implementering af nye botilbud for bl.a. unge med autisme og psykisk sårbare i Furesø Kommune